Spolplattan öppen för tvätt
Lördag 13/10 10.00-17.00
Söndag 14/10 10.00-1700

Lördag 21/10 10.00-17.00
Söndag 22/10 10.00-1700

inför varje tvätt:
1. öppna vattenkran till tvätten (kranen vid kajkant)
2. starta tvätt på vredet som sitter på boxen på själva tvätten.
3. Städa spolplattan efter varje användning och släng i blå tunnan till höger om containern.
4. rulla upp slang och stäng av vatten och tvätt.

Skyffel och skrapor står i container.

Upptagningar 2023 

Använd i första hand nedan tider 

Lördag 23/9 kl 09.00-> Henrik/Peter
Lördag 30/9 kl 09.00-> Johan/ Robert
Reservdag, Lördag 7/10 kl 09.00 -> vid behov ring Johan

(Detta gäller medlem vid SBK)

Båtarna kommer att placeras i turordning på hamplanen efter hand upptagning sker, detta medför att man inte alltid kommer att stå på samma plats varje vinter. Sjösätning sker sedan områdesvis,

Avmastning och förebereda vaggor.
För att boka avmastning och köra fram vaggor/vagnar finns möjlighet att kontakta Roy, telefonnummer här till höger. Avståndet mellan båtar ska vara ca 80cm.
Masten skall omhändertas direkt efter avmastningen och läggas in i maststället. Mast förvaras utan spridare. Master som förvaras i mastskjulet skall märkas, använd tex maskeringstejp och tuschpenna. Märk masten med namn och telefonnummer.

Kom väl förbered genom att släppa på vant och ersätta saxsprintar  "snabbsprint"  eller räta ut dina sprintar innan för att underlätta vid själva avmastningen.

Spolning
Tänk på att det är många båtar som skall upp, spola därför så snabbt du kan. I planeringen avsätter vi
10-15 minuter för spolning beroende på båtstorlek.

Planerande upptagningsdagar.
Nedan upptagningsdagar finns att boka, listor att sätta upp sig på kommer att finnas i vaktstugan.
Gör detta senast dagen innan kl 12. 

Inga avmastningar kommer att ske under dessa planerade dagar lyft pågår..
ev bistår Roy med lyft under ej planerade dagar, detta sker då enl överenskomelse.

Tider 2023
Lördag 23/9 kl 09.00-> Henrik/Peter
Lördag 30/9 kl 09.00-> Johan/ Robert
Reservdag, Lördag 7/10 kl 09.00 -> vid behov ring Johan .


Vaggan/bockar
Svanesunds båtklubb uppmanar till användning av bockar och stöttor istället för vaggor för att underlätta hanteringen, nya medlammar skall använda denna typ av pallning,


Om båten förvaras i hamnen ansvarar båtägaren för att vaggan är förberedd för upptagning. Detta
innebär:
*Vaggan står på rätt plats och är avvägd så att den ligger bra.
* Skruvar är smorda så att alla rörliga delar är lätta att justera.
*Att stödben är nedskruvade så att det är lätt att sätta båten i vaggan.
Truckföraren håller båten tills alla ben är uppskruvade/uppvinklade igen.


Försäkring
Vi behöver försäkra oss om att de båtar vi lyfter har försäkring som täcker ev olycka vid lyft och
vinterförvaring (på hamnplan). Därför är det bra om formuläret till höger är ifyllt och tas med till truckföraren.

Kontakt vid sjösättning/upptagning
Peter   0767-223002
Robert 0739-840021
Henrik 0730-741424
Johan  0707-142023

Prislista för truck och Ramp 
medlem:Lyft  400kr + 100kr/ton
Ej medl:  900+100kt/ton
Betalas via faktura
ex 3 tons båt
400+300=700kr
Priser avser medlemmar.
Betalning sker via fakturautskick

Skriv gärna ut och ta med denna blankett!