Jag önskar byta båtplats

Och vill sätta upp mig på byteslista.

Jag vill hyra ut min plats genom andrahandsuthyrning.
(maxtid för detta är en säsong)