Inledning
Medlemskapet hos Svanesunds Båtklubb (nedan kallat SBK) är kopplat till innehavandet av båtplats.
SBK är en ideell förening vars syfte är att anlägga, bibehålla och underhålla bryggor och båtplatser i Svanesund. Båtklubben har träffat arrendeavtal med Orust Kommun avseende mark och vattenområde av fastigheten Svanesund 2:2.
Hamnen finansieras genom medlemslån vilka löper utan ränta och skall återbetalas när medlem avsäger sig sin båtplats och utträder ur föreningen.
Detta dokument beskriver SBK:s process: <Att bli medlem>
<Att vara medlem>
<Att avsluta sitt medlemskap>
Att bli medlem
För att bli medlem så ansöker personen om båtplats. Ansökan sker via vår hemsida och datumet för ansökan blir den köplats som personen får.
Vem kan bli medlem?
I första hand ska boende eller sommargäster med postort Svanesund erbjudas medlemskap, därefter postort på Orust och i sista hand postort utanför Orust.
Ansökan
Följande information behöver SBK i ansökan:
För- och Efternamn
Födelsedatum, 8-siffror, de fyra sista kompletteras vid avtalsskrivning.
Postadress inkl. postnummer och ort.
Mobiltelefonnummer, behövs för aviseringar och information från SBK.
E-post, erbjudandet kommer att komma via den adressen som är angiven här.
Båtstorlek och typ, längd, bredd och djup samt segel eller motorbåt.
Max båtstorlek för hamnen är 12m x 3,7m x 2m och 10ton. Djupbegränsningen beror på
att rännan in till kajen har ett begränsat djup.
Om du även önskar vinterplats på hamnplanen som erbjuds på hösten i mån om plats,
medlemmar har förtur framför övriga.
Acceptans om lagring av personuppgifter enligt GDPR.
Erbjudande, utskick
När det finns en ledig plats som matchar den storlek som är angiven i ansökan skickas ett avtalsförslag via mailen. Normalt sker dessa utskick under perioden dec-feb.
Medföljande dokument är redan påskrivet från SBK och den nya medlemmen skriver ut, skriver på och returnerar tillbaka avtalet till SBK antingen via mail eller till en postadress som står angivet i erbjudandet. När avtalet är returnerat skickar SBK en faktura via mailen.
Bevis om betalning
När den nya medlemmen har betalt sitt medlemslån skickas ett bevis om att betalningen är utförd i form av ett skuldebrev.
Först därefter har medlemmen rätt att nyttja sin båtplats samt hamnens faciliteter.
Att vara medlem
Som medlem i SBK förbinder du dig att följa de Ordnings & Säkerhetsföreskrifter som SBK har samt att regelbundet hålla sig uppdaterad om vad som händer. Det görs enklast via Facebook och vår hemsida samt närvaro och umgänge i hamnen.
Betalning
Varje år i mars-april skickas årets faktura ut till medlemmen via mail. SBK:s tjänster får inte nyttjas förrän fakturan är betald.
Fakturan innehåller:
Föregående års vinterförvaring, om den tjänsten nyttjats.
Kommande årsavgift på sommarplats.
Kommande års medlemsavgift.
Övriga avgifter från föregående år, ex från utebliven vakt eller arbetsinsats.
Byta båtplats
Om medlemmens behov av båtplats förändras kan medlemmen ansöka om båtplatsbyte via SBK:s hemsida. Medlemmar har förtur till båtplatsbyte och får tillgodoräkna sig den tid som medlemmen varit medlem i SBK som kötid för en ny plats. Däremot är inte tanken att det ska gå att komma före i kön genom att ta en ledig plats för att sedan byta till en plats med längre kötid.
Överlåta båtplats
Normalt sett går det inte att överlåta platserna utan all fördelning ska ske via båtplatskön. Men vid följande exempel går det att överlåta sin båtplats:
Dödsbo kan överlåta platsen till sambo, make/maka eller barn.
Gifta eller sambos kan överlåta platsen mellan sig.
Föräldrar kan överlåta platsen till sina barn och tvärt om.
Om det inte finns någon kö på aktuell plats kan den överlåtas fritt till vem som helst.
Vid överlåtelse sker överföringen av medlemslånet mellan parterna utan att SBK är inblandad. Eventuella skulder följer med överlåtelsen då den är kopplad till platsen.
Överlåtelsen anmäls på vår hemsida och det är viktigt att vi får alla uppgifter så att vi kan uppdatera vårt medlemsregister. I anmälan ska det framgå vilken av orsaken 1-4 som åberopas. Efter det att överlåtelsen är godkänd och registrerad skall skuldebrevet skickas till SBK och därefter utfärdas ett nytt som skickas till den nya medlemmen.
Att avsluta sitt medlemskap
För att avsluta sitt medlemskap, och då också säga upp sin båtplats, görs en anmälan på SBK hemsida. Uppsägning av båtplats ska ske senast den 30/11 för att medlemmen skall slippa avgift och förpliktelser för nästkommande år.
Uppsägningar som görs mellan den 1/12-15/9 bekräftas först efter den 15/9.
Därefter skickar SBK en bekräftelse om att uppsägningen är mottagen. I bekräftelsen bifogas en instruktion om vad som förväntas av medlemmen.
Båtklubben förbehåller sig rätten att dröja med återbetalning av medlemslånet till senast ett (1) år efter utträdesdagen.
Om den uppsagda båtplatsen genast kan placeras hos annan medlem är Båtklubben skyldig att återbetala medlemslånet så snart nytillträdande medlem erlagt sitt motsvarande medlemslån.
SBK behöver:
”Blankett Utträde” ifylld och påskriven som mailas till SBK.
Blanketten finns att hämta på vår hemsida.
Skuldebrevet som bevis på inbetalt medlemslån.
Om medlemmen saknar sitt skuldebrev skall det anges i ”Blankett Utträde” i kryssrutan
”Jag har inget skuldebrev”.
Bank, clearing- och kontonummer dit medlemslånet skall återbetalas.