Sjösättningsdagar 2021 fastställda.
Äntligen dags...

Nu finns listorna för sjösättningar i vakstugan. Sätt upp er på önskad dag!

Samtala gärna med din båtgranne då vissa båtar är svåra att komma åt om inte båtgrannen är färdig, står du innerst kan du behöva vänta tills vi kommer åt just din båt. 

Helgen 15-16 Maj. har vi valt att köra både lördag och söndag för att hinna med så många som möjligt.

Listan skall vara ifylld senast dagen innan man önskar sjösättning kl 12.00
Är ingen uppsatt då strycks dagen. Alltså inte möjligt att och sätta upp sig samma morgon eller kvällen innan.
Detta för att truckföraren skall veta dagen innan att det finns båtar att sjösätta.

Sjösättningarna startar kl 09.00 då skall samtliga vara på plats för kunna planera turordning och hjälpas åt och göra detta till en lugn trevlig dag.
Vi önskar betalning via swish alt BG.

Fyll gärna i blanketten båtlyft här till höger i förväg. Skriv ut och ta med till truckföraren.

Syftet under dessa sjösättningsdagar är inte att masta segelbåtar. Mastningar bokas separat.

Dagar att välja på är:

24/4 Truckförare Peter
2/5   Truckförare Johan
8/5   Truckförare Robert
15/5 Truckförare Johan
16/5 Truckförare vakant

23/5 Truckförare Johan 0707-142023
29/5 Truckförare Johan 0707-142023

Sjösättningar skall vara klara innan 5 Juni. Detta är extra viktigt då en arbetsdag är inplanerad 5 Juni där vaggor tas bort och parkering skall markeras på nedre hamnplanen. Parkeringen på övre planen blir framöver begränsad.

Kom ihåg att alla hjälps åt under hela sin sjösättningsdag!


Kontakt vid sjösättning/upptagning
Johan  0707-142023
Peter   0767-223002
Robert 0739-840021
Roy     0705 525247

Prislista för truck och Ramp 
medlem:Lyft  400kr + 100kr/ton
Ej medl:  900+100kt/ton

ex 3 tons båt
400+300=700kr
Priser avser medlemmar.

Vid sjösättning på icke ordinarie sjösättningsdagar kan sjösättning ske till förhöjd taxa.