Uppsägning av plats.

Uppsägning av båtplats ska ske senast den 30/11 för att slippa avgift och förpliktelser för nästkommande år. Vid uppsägning skall skuldebrev återlämmnas till SBK.
Orsaken till att uppsägningsdatumet är satt till 30/11 är på grund av att arbetet med nya kontrakt och vaktlistor påbörjas under hösten. Försenade uppsägningar medför onödig administration för styrelsen.

Om skuldebrev saknas skriv ut denna blankett och skicka till SBK