Planerade aktiviteter 2020.
 

Ordinarie arbetsdagar 2020

2020-04-04, 09:00-13:00 Inställd!!
Öppna Hamnen, Slangar, Renovering Y-bommar, Nya Brygga F, Rensa sly, Högtryckstvättar

2020-04-18, 09:00-13:00
Måla klubbhus, Bryggtvätt

2020-04-19, 09:00-13:00
Måla klubbhus, Bryggtvätt

2020-06-08
Sista sjösättningsdag 

2020-06-11, 18:00-21:00
Städning och Gräsklippning


2020-08-08, 18:00-21:00
Städning och Gräsklippning

2020-08-20 19.00
Årsmöte
Ä
ngås skola Aula

2020-10-10, 09:00-13:00
Stängning av hamnen
 

 

 

Bryggrenovering årets första arbetsdag