SBK Årsmöte 2020
Svanesunds båtklubb
kallar till årsmöte


Torsdag 20 augusti
kl 19.00 


i Ängås skolans aula,Svanesund

Dagordning enl stadgar
max antal närvarande kommer att följas och föranmälan krävs.
mer info ang digitalt möte skickas ut dagarna före mötet. mer information kommuniceras via hemsidan,email,facebook och SMS
www.svanesundsbatklubb.se

Välkomna!
Styrelsen