Styrelse

Ordförande

Namn -Henrik Larsson
073 0741424

Kassör

Namn - Roy Johansson

Sekreterare
Webansvarig

Namn - Johan Herbertz

 

Ledamot
Namn - Robert Sunesson

Supleant
Namn - Martin Källerfelt
Medlemsregister och platsfördelning.


 

Brådskande telefonkontakt  med båtklubben

Vänligen respektera att vi också har semester men det går att komma i kontakt med oss i brådskande fall.
Välj i första hand rätt vecka när ni behöver kontakta styrelsen, 

V28
Johan Herbertz
0707 142023

V29 
Martin Källerfellt
0705 128015

V30
Roy Johansson
0705 525247

V31
Henrik Larsson
073 0741424

V32
Robert sunesson

Kontakta styrelsen