Kallelse till ”Extra Årsmöte” den 7/10 kl.19:00 i Mycklebystugan.

Agenda
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.

5. Val av nya stadgar (val 1 av 2, fastställande  av nya stadgar sker på årsmötet 2022).

 Förslag på nya stadgar bifogas i mailkallelsen och finns publicerade på hemsidan under medlemsinfo->stadgar
 Det som är gulmarkerat är uppdaterat sedan årsmötet 2021.
Läs även igenom följande dokument innan mötet:
”Medlemscykeln” www.svanesundsbatklubb.se/medlemsinfo/medlemscykeln-44131996

Ordnings & Säkerhetsföreskrifter”  www.svanesundsbatklubb.se/medlemsinfo/ordningsregler-8743535

Nuvarande Stadgar:
www.svanesundsbatklubb.se/medlemsinfo/stadgar-8743555

6. Mötets avslutande.
Efter mötet finns det tid för övriga frågor till styrelsen.