Tider för upptagning ej faställt!
mer info kommer snart


Det börjar tyvärr närma sig för upptagning av våra båtar...
I år räknar vi med att det kommer bli trängre på hamnplanen då vi inte längre har möjlighet att ställa båtar på övre hamnplanen/parkeringen. Men vi hoppas detta skall gå bra ändå.

Båtarna kommer att placeras i turordning på hamplanen efter hand upptagning sker, detta medför att man inte alltid kommer att stå på samma plats varje vinter, hoppas på förståelse för detta.

Avmastning och förebereda vaggor.
För att boka avmastning och köra fram vaggor/vagnar finns möjlighet att kontakta Roy, telefonnummer här till höger. För att få plats är avståndet mellan båtar 80cm.
Masten skall omhändertas direkt efter avmastningen och läggas in i maststället. Mast förvaras utan spridare. Master som förvaras i mastskjulet skall märkas, använd tex maskeringstejp och tuschpenna. Märk masten med namn och båtplatsnummer.

Kom väl förbered genom att släppa på vant och ersätta saxsprintar  "snabbsprint"  eller räta ut dina sprintar innan för att underlätta vid själva avmastningen.

Spolning
Tänk på att det är många båtar som skall upp, spola därför så snabbt du kan. I planeringen avsätter vi
10-15 minuter för spolning beroende på båtstorlek.

Planerande upptagningsdagar.
Följande upptagningsdagar finns att boka, listor att sätta upp sig på kommer att finnas i vaktstugan.
Gör detta senast dagen innan kl 12. 

Inga avmastningar kommer att ske under denna tid lyft pågår..
ev bistår Roy med lyft under ej planerade dagar, detta sker då enl överenskomelse.
Tänk på att tidigt upptag kan resultera i något senare sjösättning och tvärt om beroende på hur båten placeras på hamnplanen.
Tider 2021
11/9 kl 09.00
18/9 kl 09.00
25/9 kl 0900
2/10 kl 09.00


Vaggan
Om båten förvaras i hamnen ansvarar båtägaren för att vaggan är förberedd för upptagning. Detta
innebär:
*Vaggan står på rätt plats och är avvägd så att den ligger bra.
* Skruvar är smorda så att alla rörliga delar är lätta att justera.
*Att stödben är nedskruvade så att det är lätt att sätta båten i vaggan.
Truckföraren håller båten tills alla ben är uppskruvade/uppvinklade igen.


Försäkring
Vi behöver försäkra oss om att de båtar vi lyfter har försäkring som täcker ev olycka vid lyft och
vinterförvaring (på hamnplan). Därför är det bra om formuläret till höger är ifyllt och tas med till truckföraren.

Kontakt vid sjösättning/upptagning
Peter   0767-223002
Robert 0739-840021
Henrik 0730-741424
Johan  0707-142023
Roy     0705 525247

Prislista för truck och Ramp 
medlem:Lyft  400kr + 100kr/ton
Ej medl:  900+100kt/ton
Betalas via swisch el BG
ex 3 tons båt
400+300=700kr
Priser avser medlemmar.
Betalning sker via fakturautskick

Skriv gärna ut och ta med denna blankett!