Sjösättningsdagar 2021 fastställda.
Äntligen dags...


Nu finns listorna för sjösättningar i vakstugan. Sätt upp er på önskad dag!
försök använda dessa dagar för att underlätta planering.
samtala gärna med din båtgranne då vissa båtar är svåra att komma åt om inte båtgrannen är färdig, står du innerst kan du behöva vänta tills vi kommer åt just din båt. 

Helgen 15-16 Maj. har vi valt att köra både lördag och söndag för att hinna med så många som möjligt.

Listan skall vara ifylld senast dagen innan man önskar sjösättning kl 12.00
Är ingen uppsatt då strycks dagen. Alltså inte möjligt att och sätta upp sig samma morgon eller kvällen innan.
Detta för att truckföraren skall veta dagen innan att det finns båtar att sjösätta.

Sjösättningarna startar kl 09.00 då skall samtliga vara på plats för kunna planera turordning och hjälpas åt och göra detta till en lugn trevlig dag.
Vi önskar betalning via swish alt BG.

Fyll gärna i blanketten båtlyft här till höger i förväg. 

Dagar att välja på är:

24/4 Truckförare Peter
2/5                       Roy
8/5                       Robert
15/5                    Johan
16/5                     Roy
23/5                    Johan
29/5                    Peter

Sjösättningar skall vara klara innan 5 Juni. Detta är extra viktigt då en arbetsdag är inplanerad 5 Juni där vaggor tas bort och parkering skall markeras på nedre hamnplanen. Parkeringen på övre planen blir framöver begränsad.

Kom ihåg att alla hjälps åt under hela sin sjösättningsdag!

Om man har svårt att sjösätta under föreslagna helger och önskar sjösättning vardagar kontakta Roy Johansson 0705-525247 så föröker han hjälpa till.


/styrelsen


Kontakt vid sjösättning/upptagning
Roy för mer info 
0705 525247

Prislista för truck och Ramp 
Lyft  400kr + 100kr/ton

ex 3 tons båt
400+300=700kr

Vid sjösättning på icke ordinarie sjösättningsdagar, enligt ovan, kan sjösättning ske till förhöjd taxa.