Sjösättning 2020
 

Nu är det dags att börja planera för Sjösättning. 

Vi har i år tänkt  att försöka samla ihop sjösättningarna och få det lite effektivare.

Alla som skall sjösatta under sin sjösättningsdag  skall vara närvarande och vara behjäpliga hela den dag som man sjösätter. när egen båt är sjösatt läggs den på sin båtplats och man hjälper sedan nästa båtkompis med nästa sjösättning eller att  städa bort vaggor och vagnar. varje medlem har ansvar att se till att sin vagga/vagn är bortforlsad,  om alla hjälps åt tror vi detta kommer att fungera bra och vi gör detta till en trevlig tillställing i hamnen. Viktigt att alla båtar är försäkrade vid lyfft, detta kommer att behövas skrivas under inför varje lyft.

inga bilar kommer att tillåtas i hamnområdet så parkera på angränsande parkering dessa dagar. 

Planerad sjösättningshelg är både lördagen den 9 maj och söndagen 10 maj. start kl 08.00-
Inga mastningar kommer att ske under dessa dagar.


Listor finns i vaktstugan från och med 17/4  där man kan sätta upp sig på önskad dag. 
här kan vi behöva ändra dag om din båt står så till att den inte nås men vi har förhoppning att hinna med så många båtar som möjligt denna helg.

Naturligtvis kommer vi ha möjlighet att sjösätta andra dagar om kranförare finns tillgänglig men vill föröka styra de flesta till denna helg och ser detta som ett steg åt mer samlade aktiviteter.
hoppas vi syns för en trevlig uppstart av båtsommaren!

Observera att vi  har vi för avsikt att vara klara den 8 Juni med sjösättningarna.
/styrelsen

Vid akut behov av lyft kontakta någon av nedanstående.
som i mån av tid kan vara behjälpliga efter sista sjösättningsdag,
 

tel. Roy Johansson
0705 525247
tel. Johan Herbertz

0707-142023


Upptagning Höst 2020
Mer info kommer närmare hösten!


Avmastning
Vi startar med ett par avmastningsdagar, dagarna anslås på hemsidan och listor finns i vaktstugan.
Möjlighet kommer fortfarande finnas att boka kvällar och udda tider om kranförare finns tillgänglig. Detta bokas separat men obeservara att planerade dagar skall nyttjas i första hand.  

Viktigt är att man har förberett allt innan så att detta går snabbt, säkert och utan onödigt strul.
Viktigt är att alla som är inplanerade på sin avmastning/upptagningsdag är på plats hela tiden och hjälps åt!  Vi vill att du förbereder följande. 
-Bom borttagen.
-Samtliga vant är lössläppta med snabbsprintar (inga krokiga saxpinnar) finns att tillgå hos Roy. 
-El och övrigt kablage bortkopplat.
-Fall och övriga linor upplindade.
-Mastbockar framställda.
-Båten tajt förtöjd vid kajen.
-Masten skall vara inlyft i mastbod senast dagen efter. Uppmärkt med namn och tel.

Båtupptagning. Viktigt är att alla som är inplanerade på sin upptagningsdag är på plats hela tiden och hjälps åt! När en båt tvättas hämtas nästa osv.
Dagarna anslås på hemsidan och listor finns i vaktstugan. Möjlighet kommer fortfarande finnas att boka kvällar och udda tider om kranförare finns tillgänglig men obeservara att planerade dagar skall nyttjas i första hand. 
-Samtliga båtar med bottenfärg skall spolas på klubbens spolplatta,


Obs! Listor att sätta upp sig på finns i vaktstugan.
Mastningsdagar


Båtupptagningsdagar
tel. Roy Johansson
0705 525247
tel. Johan Herbertz
0707-142023

Observera att detta byggs på att alla har trevligt och hjälps åt, kom väl förberädd,

Mvh/Styrelsen


Kontakt vid sjösättning/upptagning
Roy för mer info 
0705 525247

Prislista för truck och Ramp 
Lyft  400kr + 100kr/ton

ex 3 tons båt
400+300=700kr

Vid sjösättning på icke ordinarie sjösättningsdagar, enligt ovan, kan sjösättning ske till förhöjd taxa.