Planerade aktiviteter 2021.
 

Ordinarie arbetsdagar 2021

Öppning Hamnen 10 April (vatten kopplas på)
Bryggtvätt              24-25 April

Städdag                 5 Juni  (iordningställande/ av hamnen,parkering)
Gräsklippning        3 Juli 
Gräsklippning       14 Aug

Övriga arbeten senast att utföra i april
Byten av bojrör ca 6 personer.

Övrigt  info:
Stängning av vatten på bryggor sker 23 okt
stängning av  vatten på hamnplan sker 6 Nov

Iordningställande brygga G