Planerade aktiviteter 2022
 
2/4  Öpping av hanmen.
9-10/4 Bryggstädning, två tillfällen, Byta vattenslangar, 
14/5 Städdag hamnplan Rensa i området. 
19 Maj Årsmöte Kl19.00 i Mycklebys klubbus (vid konstgräsplanen/Tappen)
4/6 Borttag av vaggor. Takplåt bytes.
18/6  Gräsklippning